POSCCE, AXA III, Operaţiunea 3.1.1 – Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

Ce puteţi să finanţaţi:

 • achiziţionarea de calculatoare / laptopuri, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice
 • achiziţionarea unui server şi a soft-ului de operare necesar,
 • achiziţionarea licenţelor software necesare operării calculatoarelor/laptop-urilor şi pachetului software tip office,
 • realizarea unui website şi achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul naţional de domenii “.ro”,
 • achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică,
 • conectarea la Internet Broadband si abonamentul pentru accesul la Internet broadband pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive de la data conectării,
 • informarea şi publicitatea pentru proiect.


Cu cât trebui sa contribuiţi: 20% din valoarea proiectului pentru IMM-uri.

Care este valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordată de UE:

 • 7.000 Lei pentru  microîntreprinderile care au între 1 şi 3 angajaţi,
 • 4.000 Lei pentru microîntreprinderile care au peste trei angajaţi şi pentru restul IMM-urilor

Care este valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată de UE: 82.000 Lei.

Ce trebuie să mai reţineţi:

 • Prin proiect se poate finanţa un număr maxim de 10 calculatoare.
 • In cazul IMM-urilor, numarul calculatoarelor solicitate trebuie sa fie mai mic sau egal şi decat 50% din numarul mediu de angajati din ultimul an şi decat 50% din numarul de angajati din momentul depunerii proiectului.
 • Luna Decembrie 2009 este vehiculata ca data estimata pentru începerea depunerilor proiectelor.