Accesarea celor mai recente fonduri alocate de Ministerul Comunicaţiilor îţi oferă oportunitatea dezvoltării activităţii economice printr-un program de finanţare nerambursabilă destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii. Aşadar, dacă compania ta este din categoria celor de mai sus şi are ca obiectiv creşterea eficienţei şi a productiviţăţii trebuie să consulţi informaţiile următoare.

Care sunt cele mai importante obiective urmărite de UE prin acest program:

  • creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic;
  • introducerea de sisteme informatice moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Ce activităţi sunt finanţate prin proiect:

Se finanţează achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:

fonduri nerambursabile pentri IMM-uri

1.Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relaţiilor cu Clienţii); descoperă soluţia ZoomCRM

    2.Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru imbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor; descoperă soluţia Inotec – aplicatii custom

3.Implementarea sau extinderea sistemelor ERP;

4.Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Cu cât trebui să contribui la finanţare:

  • pentru componenta de investiţii: 40% din valoarea proiectului pentru întreprinderi mijlocii şi 30% din valoarea proiectului pentru întreprinderi mici şi micro
  • pentru componenta de consultanţă, management de proiect, instruire,audit, informare şi publicitate cu 30% din valoarea proiectului

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane lei.
Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordată: 45.000 Lei
Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată: 1,200,000Lei

În ce perioadă poţi depune cererea de accesare a fondurilor:

Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 5 octombrie 2011 – 30 martie 2012.

Ce trebuie să mai reţii:

  • rata de co-finanţare a firmei creşte cu 10% pentru proiectele localizate în regiunea Bucureşti – Ilfov
  • durata maximă de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • Proiectul trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, tehnologie);

Contactează-ne să discutăm despre proiectele tale de e-business şi despre modul în care poţi profita de fondurile neramburasbile.

Te-ar putea interesa si:

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment