Deşi hotărârea de guvern care reglementează acordarea acestor ajutoare a fost publicată în Monitorul Oficial din Septembrie 2007 (Hotărârea nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor), schema de finanţare este destul de puţin cunsocută în rândul firmelor mici si mijlocii.

Pe scurt, ce presupune acesta schema de finanatare :

Ajutoarele de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor finanţează  în proporţie de 100% costurile eligibile, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi. Durata schemei de finanţare este până în 2011, în limita bugetului alocat.

Avantajul major al acestei scheme de finanţare este că termenul de finalizare a procesului de evaluare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a tuturor documentelor solicitate. Tot  30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de rambursare este şi termenul de virare efectivă a tranşelor.

Sunteţi eligibili dacă:

1. Vă încadraţi în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii – adica aveţi până la 249 de salariaţi şi realizaţi o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţineţi active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

2. Aveţi printre domeniile de activitate unul dintrele cele menţionate ca fiind eligbile pentru schema de finanţare (domenii din industria prelucrătoare, hoteluri si restaurante, activităţi de editare / realizare software, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, alte activităţi de servicii)

3. Nu  înregistraţi debite restante la bugetele componente ale bugetului general  consolidat.

Ce puteţi sa finanţaţi prin această schemă :

  • investiţiile în active corporale (construcţii cu scop industrial, echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare,  mijloace de transport)
  • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare

Ce trebuie să reţineţi:

  1. se pot finanţa inclusiv achiziţii si implementări de aplicaţii soft – platforme e-commerce, aplicaţii pentru gestionarea clienţilor (CRM) etc;
  2. fondurile sunt nerambursabile, iar proiectele sunt finanţate în proporţie de 100%
  3. trebuie sa aveţi disponibilă o parte din fonduri, având in vedere ca rambursarea cheltuielilor elibigile se face in 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de rambursare, pe baza facturilor plătite către furnizori!

Cei de la Ministerul de Finante au publicat pe site că pentru anul 2009 s-a alocat un buget în valoare de 150.000 mii lei pentru ajutoarele de minim pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor…deci bani sunt! Sperăm că lucrurile se mişcă mai repede la nivel de aprobare dosare !

Te-ar putea interesa si:

Facebook Comments

Post a comment