E-mail spam, tradus de legiuitorii romani ca şi “comunicare comercială nesolicitată”, presupune trimiterea mesajelor  electronice concomitent către mai multe adrese de e-mail, fără a avea acordul prealabil al destinatarilor. Pentru a califica un mesaj electronic ca şi spam, acesta trebuie sa indeplinească simultan cele 2 condiţii : să fie nesolicitat şi să fie trimis «en-gros» (bulk)

La bază, termenul « SPAM » este folosit pentru conserva de şunca de porc. Asocierea cu domeniul mesajelor comerciale nesolicitate se pare că vine din spectacolul de comedie din seria “Monty Python’s Flying Circus” difuzat de BBC in 1970. Repetarea obsesivă a cuvântului spam de-a lungul întregului spectacol de 30 de minute e la fel de enervantă ca şi primirea e-mailurilor nesolicitate – “Spam spam spam spam, spam spam spam spam, lovely spam, wonderful spam”.

Pentru a face diferenţa faţă de mesajele nesolicitate, a apărut noţiunea de “permission marketing” – marketing bazat pe permisiune. Adică companiile solicită acordul prealabil al clienţilor actuali sau potenţiali pentru trimiterea mesajelor comerciale.

Legi aplicabile in România in domeniul comunicărilor comerciale prin e-mail:

 • Lege nr. 365/2002 – privind comerţul electronic (art. 1 pct. 8, Art. 6) si Normele metodologice de aplicare (art. 7-9)
 • Ordonanţă nr. 130/2000 – privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă – art.15
 • Lege nr. 506/2004 – privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice- art. 12

Ce trebuie să reţineţi dacă folosiţi e-mailul pentru promovarea serviciilor şi produselor dvs:

 1. Comunicarea comercială reprezintă orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate ;
 2. Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
 3. Consimţământul comunicat prin e-mail este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  este expediat din cutia poştală în care destinatarul doreşte să primească comunicările comerciale şi dacă subiectul mesajului conţine “ACCEPT COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, şi numele sau denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările comerciale.
 4. Subiectul comunicărilor comerciale trimise prin e-mail, trebuie să înceapă cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.
 5. Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
 • numele sau denumirea completă;
 • codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
 • domiciliul sau sediul;
 • numerele de telefon şi fax;
 • adresa de poştă electronică.

În cazul în care trimiteţi comunicări comerciale prin e-mail, trebuie să implementaţi o procedură simplă şi gratuită prin care destinatarul e-mailurilor comerciale îşi poate retrage consimţământul. Dăcă vă gândiţi să folosiţi o aplicaţie software pentru trimiterea comunicărilor comerciale, asigutaţi-vă că aceasta are optiunea de dezabonare inclusă.

Este totuşi legal email-ul transmis către o persoană fizică, chiar fară consimţământul expres anterior dat de aceasta pentru o astfel de comunicare în cazul în care adresa de e-mail este obtinută de ofertant cu ocazia vânzării unor produse sau servicii. Şi în acest caz, trebuie sa oferiţi clienţilor posibilitatea de a refuza utilizarea adresei de e-mail în alte scopuri.

Te-ar putea interesa si:

Facebook Comments

Post a comment