Pentru că finanţista din mine s-a simţit neglijată în ultima vreme, i-am dat de lucru zilele astea…şi am avut ce să-i dau pentru că ai noştri guvernanţi au muncit ca nicicând spre sfârşitul lui 2009 şi au aprobat modificări ale reglementărilor contabile şi fiscale….

Şi pentru a nu se simţi neglijată partea IT, finanţista a găsit câteva modificări în materie de TVA cu impact printre cei care au clienţi din afara ţării pentru care dezvoltă software sau prestează servicii de consultanţă…Ce trebuie să aveţi in vedere, dragi colegi:

1. Dacă facturati dezvoltare software / servicii unor clienţi din UE, asiguraţi-vă că în spatele fiecărei facturi ataşaţi codul TVA al clientului. Cel mai simplu e să cautaţi codul TVA al clientului şi să-l printaţi de pe site-ul http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies. “Dacă beneficiarul, care este stabilit în alt stat membru decât România, nu comunică un cod valabil de TVA, şi/sau prestatorul nu obţine confirmarea validităţii codului de TVA al clientului său, se va considera că prestarea de servicii este realizată către o persoană neimpozabilă” şi va trebui să facturaţi cu TVA 19%.

2. Dacă facturaţi dezvoltare software / servicii unor clienţi nonUE trebuie să le cereţi dovada că sunt persoane impozabile “prestatorul trebuie să obţină suficiente dovezi de la clientul său care să demonstreze că este o persoană impozabilă. Aceste dovezi pot consta în codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit în ţări terţe care aplică TVA (aveţi grijă că cei din SUA nu au TVA…) , sau un alt cod de înregistrare similar care identifică persoana impozabilă, atribuit beneficiarului de ţara în care este stabilit, însoţite de alte informaţii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirmă statutul de persoană impozabilă al beneficiarului, informaţii obţinute de la autoritatea fiscală din ţara beneficiarului care confirmă că acesta este o persoană impozabilă, formularul de comandă al beneficiarului care conţine adresa sediului activităţii economice şi codul de înregistrare comercială sau informaţii printate de pe website-ul beneficiarului din care să rezulte că acesta efectuează o activitate economică.…”. Dacă nu aveţi dovada că al vostru client e persoana impozabilă ce desfăşoară o activitate economică, va trebui să facturaţi cu TVA 19%.

Cerinţele de mai sus vor da bătăi de cap contabililor voştri şi vor mări volumul de hărtie consumată pe fiecare client. Probabil vă va fi mai greu să explicaţi această cerinţă clienţilor din Canada sau SUA. Cei din UE ar trebui să fie familiarizaţi, având şi ei aceleaşi obligaţii în materie de TVA ca şi noi. În ambele cazuri, dacă nu veţi avea dovezile cerute mai sus, factura va creşte cu 19% şi nu cred că clienţii vor fi foarte încântaţi.

Te-ar putea interesa si:

Facebook Comments

Post a comment